Професіограма "Контролер-касир Ощадного банку" PDF Друк e-mail
Написав Administrator   

1. Соціально – економічна характеристика професій

Галузь народного господарства Фінанси
Потреба в кадрах Постійна
Географія професій Розповсюджена скрізь
Тип підприємства чи організації Ощадні банки, жилсоцкомунбанки, комерційні банки та інші банки різних профілів
Тип первинного колективу Індивідуальна, бригадна

2. Виробнича характеристика професії

Місце робити Мікроклімат побутового типу
Знаряддя праці Касові апарати, калькулятори, пристрої для рахування та вилучення фальшивих грошей
Предмет праці Цінні папери, грошові ресурси, грошові касові операції
Мета праці Прийом, облік, видача і зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим виконанням правил, які забезпечують їх зберігання
Основні виробничі операції Одержання по оформленим відповідно з встановленим порядком документам грошових ресурсів і цінних паперів в установах Державного або комерційних банків для виплати витрат; ведення касової книги на основі прибуткових і витратних документів, звірка фактичних грошових сум і цінних паперів з книжним залишком, складання касових звітів
Професіональне знання, уміння, навички Повинен знати: положення, інструкції по веденню касових операцій; форми касових і банкових документів, правила прийому, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів
Повинен вміти: оформляти прибуткові і видатні документи, ліміти залишків касової належності, касову книгу, складати касовий звіт, користуватися обчислювальною технікою

3. Санітарно-гігієнічна характеристика професій

Ступінь ваги і напруженості праці Матеріальна відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі навмисних дій або недбалого відношення до своїх обов'язків, важка фізична праця відсутня
Обмеження по статі і віку Обмеження по статі відсутні, але працюють переважно жінки
Змінність Робота в дві зміни
Режим праці і відпочинку Тривалість робочого дня залежить від тривалості робочого тижня
Завантаженість аналізаторів Зоровий і слуховий аналізатори
Несприятливі фактори Сидяча робота, вимушений швидкий темп, психічна напруженість
Медичні протипоказання Захворювання центральної нервової системи, поганий зір, слух, хронічні інфекції, захворювання шкіри

4. Вимоги професії до індивідуально психологічних особливостей фахівця

Нейродинаміка Перевагу мають особи з сильною руховою нервовою системою
Психомоторика Гарна сенсорно-моторна координація, розвинутий мовно-руховий апарат (дикція, артикуляція)
Добова біоритмика Недиференційований біоритмічний тип
Сенсорно-перцептивна сфера Гострота слуху, безпомилкове сприйняття, гарний окомір, розвинута тактильна чутливість
Пам'ять Розвинута вербальна, оперативна і довгострокова пам'ять
Увага Високі вимоги до розподілення і переключення уваги, її зосередженості і стійкості
Мислення Оперативне мислення, чіткість, виразність мовлення, грамотна мова
Інтелект Вербальний і загальний інтелект в межах норми
Емоційно-вольова сфера Емоційна стійкість, гарна вольова регуляція психічних процесів
Риси характеру Чесність, самодисципліна, витримка, ввічливість, акуратність, усидливість
 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Контакти

03680, м. Київ,
вул. Дорога Кільцева, 4-а
тел. (044) 274-12-48;

тел. (044) 406-43-49.