Переведення учнів між закладами освіти

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Керівник закладу освіти упродовж п’яти робочих днів з дати надходження такого звернення  (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць з певної професії та можливість чи неможливість зарахування з даної професії.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування учня має бути зазначений кінцевий термін для подання заяви про переведення  та особової справи учня.

До закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

  • Заява про переведення одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;
  • Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник закладу зобов’язаний видати наказ про відрахування для переведення до іншого навчального закладу та видати особову справу учня.

Упродовж п’яти  робочих днів з дня отримання від навчального закладу зазначених документів учень чи один із його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має подати до закладу, до якого переводиться учень:

  • заяву про зарахування;
  • особову справу.

У такому випадку наказ про зарахування учня до закладу освіти має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.