Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності

Регулювання норм безпеки Вищого професійного училища № 33 виконується до вимог охорони праці та правил пожежної безпеки:

1.Кодекс законів про працю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

2.Закон України про охорону праці https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

3.Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

4.Правила пожежної безпеки в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#Text

5.Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text

6.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Text

7.Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#Text

8.Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text

9.Основи законодавства України про охорону здоров’я   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

10.Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

11.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

12.Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text

13.Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80#Text

14.Закон України «Про дорожній рух» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text

15.Закон України «Про колективні договори і угоди» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text

Внутрішні документи з організації охорони праці

1.Наказ “Про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період 2021-2022 років”

2.Наказ “Про призначення відповідальної особи для проведення вступних інструктажів з охорони праці”

3.Наказ “Про затвердження Положення про адміністративно-громадський, контроль за станом охорони праці”

4.Наказ “Про затвердження Положення про пожежно-технічну комісію,організацію пожежної безпеки”

5.Наказ “Про затвердження порядку та програм навчання з питань безпеки життєдіяльності працівників та учнів Вищого професійного училища № 33 м.Києва”

6.Наказ “Про затвердження Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та здобувачів освіти Вищого професійного училища № 33 м.Києва”