2022 рік

Звіт за рік 2022 р.

Кошторис 2023 р.

Баланс форма 1-дс на 01.01.2023 р.

Звіт форма 7 м. про забор.бюд.кош.

Примітка форма 5-дс до річної фінансової звітності за 2022р.

Звіт форма 4-дс про власний капітал за 2022р.

Звіт про над.вик. коштів за іншими джерелами власних надходжень форма 4-2 м

Звіт про над.вик.коштів отрим. за 2022р. форма 4-1 м

Звіт про рух грошових коштів за 2022р. ф. 3-дс

Форма 2м 0611120 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма 2м 0611092 Звіт про над. та викор.коштів заг.фонду

Форма 2 м 0611091 Звіт про над та викор.коштів заг.фонду

Форма 2-дс Звіт про фінансові результати за 2022 р.

3 квартал 2022 р.

Баланс на 01.10.2022р.

Звіт ф 2м субвенція

Звіт про фінансові результати 2дс

Звіт ф2 заг.ф.

Звіт про над.вик.коштів заг.фонду ф2

Звіт ф 4-2м

Звіт ф 4-3м

Звіт ф 4-1 м

Звіт ф 7м. заг.

Звіт ф 7м. спец.

2 квартал 2022р

Звіт про фінансові результати на 01.07.22р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 4-3м на 01.07.22р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м 1091

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01.07.22р. 1092

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01.07.22р.1120

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги 4-1м на 01.07.22

Баланс на 01.07.22р.

1 квартал 2022

Баланс на 1 квітня 2022 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду2

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду