Загальна інформація

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж сфери послуг” є  комунальнним професійним навчальним закладом, яке підпорядковане Департаменту освіти  і науки  виконавчого органу  Київської міської ради. У своїй діяльності коледж керується Законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту” та іншими законодавчими та нормативними актами, власним статутом.

Згідно Постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УССР від 04.03.1966р. № 206 та наказу Госкомітету Ради Міністрів УССР по професійно-технічній освіті від 11.07.1966р.№ 115 для підготовки кваліфікованих робітників радіотехнічного напрямку відкрито технічне училище №6 з контингентом 210 учнів.

За цей час навчальний заклад був реорганізований декілька разів:

1970 р. – Технічне училище № 3
1984 р. – Середнє професійно-технічне училище № 33
1994 р. – Професійно-технічне училище № 33
2002 р. – Вище професійне училище № 33 м. Києва
2023 р. – Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж сфери послуг”

Рішенням Національного агентства кваліфікацій від 12.07.2022 року  Вище професійне училище №33 м.Києва акредитовано як кваліфікаційний центр, про що внесено запис до Реєстру кваліфікаційних центрів від 14.07.2022.

Форма власності – комунальна.

Навчальний корпус училища розміщується на одній земельній ділянці загальною площею 9452 кв. м.

Підготовка з робітничих професій, курсового професійно-технічного навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації здійснюються відповідно до Державного класифікатора професій ДК 0033:2010 та Реєстру суб’єктів освітньої діяльності, відповідно до Витягу з рішення Акредитаційної комісії від 12.06.2018 р., протокол № 130 з одинадцяти професій.

Фінансування училища здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягу регіонального замовлення та позабюджетних надходжень: виробнича діяльність учнів, навчання за контрактом, курсова підготовка, благодійні внески батьків учнів, що навчаються.

Заклад освіти має лінію електромережі, центральну систему водопостачання і каналізації. Розроблені і виконуються заходи щодо ефективного використання та економії енергоносіїв. З 2015 року була запущена власна котельня, що дає можливість підключення та збільшення температурного режиму училища в холодну пору року. Встановлені та працюють лічильники води та тепла.

Улаштовано доступність будівлі  для маломобільних груп населення.

Заклад освіти пристосований для надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами частково, через те, що приміщення побудоване у 1966 році і конструктивно спроєктовно без врахування особливостей освітнього процесу для навчання таких учнів.

Умови створення доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами перебуває на стадії впровадження.

В закладі улаштовано найпростіше укриття.

Навчальні та соціально–побутові приміщення в оренду не здаються.

За роки свого існування училище підготувало понад 19 тисяч кваліфікованих робітників, замовниками кадрів являються Ресторація “Їжак”,  ТОВ «СушіЯ», ТОВ “БКК”, КП “Промінь”  та інші, з якими адміністрація училища заключила договори.

Навчально-виховний процес та діловодство в училищі ведеться українською мовою. В холі училища створений куточок державної символіки.

 

Мова освітнього процесу Відповідно до законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст.5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст. 21) – мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова
Проектна потужність 420
Фактична кількість осіб, що навчаються    Інформація тимчасово  обмежена
Гуртожиток відсутній
Навчання осіб з особливими потребами за замовленням УТОГ