Нормативно-правова документація

Нормативно- правові документи щодо організації виховної роботи

Державна Служба України з Надзвичайних Ситуацій

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків""

Конвенція про права дитини

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення""

Указ Президента України " Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя "

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій "

Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти "

Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми

Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей

Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном

Конституція України