Господарсько-фінансові документи

Звіт 3 квартал 2023 р.

Форма 4-3 м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Форма 4-2 м. Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Форма 1-м. Звіт про надходження і використання коштів отриманих , як плата за послуги

Форма 2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма 2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма 2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма 2-дс. Звіт про фінансові результати

Форма 1-дс. Баланс на 01 жовтня 2023 р.

Звіт 2 квартал 2023 р.

Форма № 7 м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Форма № 4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джералами власних надходжень

Форма № 4 - 1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Форма № 2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма № 2м 0611092. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма № 2м. 0611091. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма № 2 -дс. Звіт про фінансові результати

Форма № 1 - дс. Баланс на 01 липня 2023р.

Звіт I квартал

Звіт про фінансові результати за I квартал 2023 р.

Звіт 7м про заборгованість за бюджетними коштами 2023 р

Звіт 4-2 м про надходження і використання коштів

Звіт 4- 1м про надходження і використання коштів , отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт 2м про надходження та використання коштів

Звіт 2м про надходження та використання коштів загального фонду

Довідка про дебітирську та кредиторську заборгованість

Баланс на 01 квітня 2023 р.

Звіт за рік 2023 р.

Кошторис 2023 р.

Баланс форма 1-дс на 01.01.2023 р.

Звіт форма 7 м. про забор.бюд.кош.

Примітка форма 5-дс до річної фінансової звітності за 2022р.

Звіт форма 4-дс про власний капітал за 2022р.

Звіт про над.вик. коштів за іншими джерелами власних надходжень форма 4-2 м

Звіт про над.вик.коштів отрим. за 2022р. форма 4-1 м

Звіт про рух грошових коштів за 2022р. ф. 3-дс

Форма 2м 0611120 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма 2м 0611092 Звіт про над. та викор.коштів заг.фонду

Форма 2 м 0611091 Звіт про над та викор.коштів заг.фонду

Форма 2-дс Звіт про фінансові результати за 2022 р.

Звіт 3 квартал 2022 р.

Баланс на 01.10.2022р.

Звіт ф 2м субвенція

Звіт про фінансові результати 2дс

Звіт ф2 заг.ф.

Звіт про над.вик.коштів заг.фонду ф2

Звіт ф 4-2м

Звіт ф 4-3м

Звіт ф 4-1 м

Звіт ф 7м. заг.

Звіт ф 7м. спец.

Звіт I півріччя 2022р

Звіт про фінансові результати на 01.07.22р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 4-3м на 01.07.22р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м 1091

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01.07.22р. 1092

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01.07.22р.1120

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги 4-1м на 01.07.22

Баланс на 01.07.22р.

1 квартал 2022

Баланс на 1 квітня 2022 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду2

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

2021 рік

Баланс на 1 січня 2022 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду2

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду3

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Примітки до річної фінансової звітності

Кошторис на 2022 рік (1)

Кошторис на 2022 рік (2)

Кошторис на 2022 рік (3)

Зміни до кошторису (3)

9 місяців 2021

Баланс на 1 жовтня 2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду2

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду3

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

1 півріччя 2021

Баланс на 1 липня 2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду2

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду3

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

1 квартал 2021

Баланс на 1 квітня 2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

4 квартал 2020

Баланс на 1 січня 2021 року

Кошторис на 2021 рік (Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-технiчної) освiти та iншими закладами освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджету)

Кошторис на 2021 рік (Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-технiчної) освiти та iншими закладами освiти за рахунок освітньої субвенції)

Кошторис на 2021 рік (Пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка кадрiв закладами пiслядипломної освiти)

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Довідка про підтвердження залишків коштів на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках на 01 січня 2021 року

Пояснювальна записка за 2020 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 01 січня 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

3 квартал 2020

Баланс на 1 жовтня 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Пояснювальна записка

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року

2 квартал 2020

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Баланс на 1 липня 2020 року

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

1 квартал 2020

Баланс на 1 квітня 2020 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

4 квартал 2019

Баланс на 1 січня 2020 року

Кошторис на 2020 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Довідка про підтвердження залишків коштів на 01 січня 2020 року

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках на 01 січня 2020 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень

Пояснювальна записка за 2019 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 01 січня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

3 квартал 2019

Баланс на 1 жовтня 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Пояснювальна записка

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 року

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 року

2 квартал 2019

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Баланс на 1 липня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року

Пояснювальна записка

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень