Неформальне навчання

Відповідно наказів Міністерства соціальної політики «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» від 16.03.2016 р. №256 та наказу «Про внесення змін до Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» від 03.04.2018 р. № 466 на базі Вищого професійного училища №33 м. Києва розпочата процедура оцінювання та підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання за професією «Кухар».

Вартість навчання станом на 01.01.2023 р.– 2674 грн. 99 коп. (Дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні, 99 коп.)

Кошторис витрат

Перелік документів, які подає особа – кандидат для проведення процедури оцінювання:

 • Анкету самооцінювання (анкету роздрукувати, заповнити та надати до ЦЗ у відділ профнавчання)

кухар 3 розряду

кухар 4 розряду

кухар 5 розряду

кухар 6 розряду

 • Направлення від ЦЗ на підтвердження результатів професійного неформального навчання
 • Копія паспорту (1 шт.), (посвідка на постійне місце проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту)
 • Копія ідентифікаційного коду (1 шт.)
 • Копія трудової книжки (1 шт.)
 • Копія документа про освіту (1 шт.) (у разі іноземного документа про освіту відповідна довідка про його визнання)
 • Копія особової медичної книжки
 • Фотокартка (1 шт.) 3х4 см.
 • Лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження (при наявності)
 • інші документи (доказ), подані за власною ініціативою особи, що підтверджують його професійну компетентність.
 • згода на обробку персональних даних.

Прийом заяв від осіб-кандидатів приймається з 10 по 14 число кожного місяця.

Проведення процедури оцінювання відбувається за графіком.

Процедура оцінювання:

 1. Співбесіда особи з членом (членами) комісії

  За результатами співбесіди та аналізу наданих доказів професійної компетентності складається графік для проведення кваліфікаційної атестації

 2. Проведення кваліфікаційного іспиту

  Усний іспит (на основі екзаменаційних білетів, термін проведення не більше 2 годин на особу)
  Письмовий (іспит на основі комплексних письмових завдань, тестів), (прохідний бал для прийняття рішення здатен 80% правильних відповідей).

 3. Проведення кваліфікаційної пробної роботи

  (суб’єкт підтвердження забезпечує особу-кандидата необхідним обладнанням, інструментом, витратними матеріалами, довідковими матеріалами на час виконання завдання, продуктовий кошик для виконання практичної частини (основна страва, закуска, десерт) претендент закупає на оцінювання самостійно.)

   

 4. Видача документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання.

   

Графік роботи комісії з підтвердження результатів неформального навчання на 2023 рік

Відповідальний:

Заступник директора з НВР – Павловська Ольга Василівна

тел. (095) 835-75-01

Секретар комісії

Юракова Юлія Володимиівна

тел. (063) 031-90-34

Секретар директора – Ольга Володимирівна

098-602-12-10